Termín:  6.-8. októbra 2023

Miesto: Športová hala Junácka 14, Bratislava

Organizátor:  ROPE SKIPPING ACADEMY SLOVAKIA

Riaditeľ súťaže: Anton Kozák

Registrácia

Prihlásiť do súťaže sa môže ľubovoľný športovec zaslaním prihlášky organizátorovi súťaže prostredníctvom svojho klubu mailom na ropeskipping.academy@gmail.com. Po obdržaní prihlášky organizátor zaradí športovca na kvalifikačnú listinu. Športovec sa môže prihlásiť do jednej alebo do viacerých vypísaných súťažných disciplín.

Prihlášky je potrebné zaslať do  30. septembra 2023

Súťažné disciplíny                        

Single Rope Speed Sprint                                                                                      

Single Rope Double Unders

Double Dutch Speed Sprint

Vekové kategórie                           

Pre určenie vekovej kategórie je rozhodujúci dátum narodenia súťažiaceho ku dňu začiatku súťaže. Začiatkom súťaže je dátum konania kvalifikácie. Ak je dátum narodenia súťažiaceho v deň začiatku súťaže, je zaradený do nižšej vekovej kategórie. Ak je deň narodenia o jeden a viac dní po začiatku súťaže, je  zaradený do vyššej vekovej kategórie.

Girls                    15 rokov a mladšie                                                                                                 

Women              16 rokov a staršie                                                                                                                    

Boys                    15 rokov a mladší                                                                                                    

Men                     16 rokov a starší                                                                                                                      

Kids                     12 rokov a mladší

Akreditácia                            

Akreditácia bude prebiehať pred začiatkom turnaja, kde je možné urobiť poslednú prípadnú zmenu obsadenia DDSS tímu. Po akreditácii už nebude možné vykonať žiadne zmeny a nebudú akceptované ani dodatočné prihlášky v jednotlivých disciplínach.

Ubytovanie + strava

Každý účastník si hradí sám. V prípade záujmu nás neodkladne kontaktujte.

Predbežný harmonogram

6.10.2023 Piatok – príchod

7.10.2023 Sobota – súťaž GRAND PRIX EUROPE

9.00 hod. registrácia

10.00 hod. – začiatok súťaže – kvalifikácia

8.10.2023 Nedeľa – odchod

Presný harmonogram a ukončenie súťaže bude zaslaný po obdržaní prihlášok.